John Cage Year 2012
[ english ]

 [John Cage Year Bydgoszcz 2012]

Projekt John Cage Year Bydgoszcz 2012 ma na celu przybliżeniu postaci jednego z największych kompozytorów XX wieku, który stał się jednocześnie jedną z najbardziej kontroweryjnych postaci współczesnej kultury. Poprzez prezentację dzieł i wszelkich działań pozamuzycznych Johna Cage’a pragniemy zachęcić uczestników naszego projektu do podejmowania wyzwań w sposób eksperymentalny i nowatorski, udowadniając, iż jedynie takie podejście zapewnia rozwój w niemalże każdej dziedzinie życia.

Inicjatywa ma na celu nie tylko poznanie samego artysty. Istotnym jest, aby poprzez prezentację jego dzieł oraz elementów działalności zwrócić uwagę uczestników na możliwość niekonwencjonalnego działania zarówno w świecie sztuki, jak i w życiu codziennym.

Realizując działania wokół sztuki jednego z największych innowatorów w dzieninie muzyki oraz myślicieli XX wieku mamy nadzieję dać wyraz pewnej idei dotyczącej naszego miasta. Pragniemy, aby Bydgoszcz, poprzez gości, którzy ją odwiedzą z okazji festiwalu, dzięki ogólnopolskim i międzynarodowym działaniom promocyjnym oraz dokumentom, które powstaną w trakcie realizacji projektu, stała się miastem rozpoznawanym jako otwarte na nowe idee oraz promujące działania wykraczające poza ograniczenia standardów i ustalonych reguł.

Projekt zakłada udział artystów lokalnych, w szczególności studentów Akademii Muzycznej, ale również artystów na co dzień zajmujących się innymi dziedzinami sztuki.

Na działania związane z naszym projektem składają się: